ประเมินการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจ

ดนตรีก่อให้เกิดผลกระทบต่อหัวใจได้อย่างไรขั้นตอนแรกที่สำคัญในการพัฒนาใบสั่งยาเพลงส่วนบุคคลสำหรับโรคทั่วไปหรือเพื่อช่วยให้ผู้คนตื่นตัวหรือผ่อนคลายเราใช้วิธีการที่แม่นยำในการบันทึกการตอบสนองของหัวใจต่อเสียงเพลงและพบว่าสิ่งที่สงบสำหรับคน ๆ หนึ่งสามารถปลุกเร้าให้อีกคนหนึ่งได้สำรวจการตอบสนองทางสรีรวิทยาของดนตรีได้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ

การศึกษาขนาดเล็กนี้ใช้แนวทางที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้ป่วยสามรายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเล็กน้อยซึ่งต้องการเครื่องกระตุ้นหัวใจได้รับเชิญให้เข้าร่วมคอนเสิร์ตเปียโนคลาสสิค เนื่องจากพวกเขาทุกคนสวมใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจของพวกเขาอาจจะคงที่ในระหว่างการแสดง นักวิจัยวัดกิจกรรมไฟฟ้าของหัวใจโดยตรงจากผู้นำในเครื่องกระตุ้นหัวใจก่อนและหลัง 24 คะแนนในคะแนน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในจังหวะระดับเสียงหรือจังหวะโดยเฉพาะพวกเขาวัดเวลาที่ใช้ในหัวใจเพื่อกู้คืนหลังจากการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจส่งผลกระทบต่อเวลาพักฟื้นดังนั้นเราจึงสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจจากการตอบสนองทางอารมณ์ต่อเสียงเพลง